Despre

În perioada interbelică, după Unirea de la 1 Decembrie 1918, în Transilvania s-a implementat “un proiect de revitalizare a spiritualităţii româneşti, într-o nouă realitate politică şi religioasă care a favorizat înfiinţarea / reînfiinţarea mai multor episcopii ortodoxe în această parte a ţării şi o explozie fără precedent a şantierelor de construcţie a bisericilor”.
Generosul program de edificare venea să suplinească lipsa reală a lăcaşurilor româneşti de închinăciune ortodoxe construite din materiale durabile. În acest context, în mai multe oraşe din Transilvania (Alba Iulia, Cluj, Târgu Mureş, Timişoara, Oradea, Satu Mare) au fost construite catedrale ortodoxe, din nevoia efectivă de a se realiza un echilibru confesional în regiune.
Catedrala Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” a fost construită într-o perioadă de progres, dezvoltare economică, socială, culturală și spirituală a orașului Satu Mare, devenit reședință de județ în anul 1926, când credincioşii ortodocşi îşi doreau cu ardoare construirea unei biserici ortodoxe monumentale în oraşul lor.

Istoric

– 1926

Au fost finalizate procedurile în vederea obţinerii autorizaţiei de construire a Catedralei.

– 6 aug. 1937

Este turnată fundația de beton

– 26 oct. 1937

A avut loc sfințirea fundamentului acestei biserici

– 27 oct. – 11 nov. 1937

Zidirea parterului, etajului şi betonarea balcoanelor

– sfârșitul anului 1938

Finalizarea lucrărilor de construire

– 29 iul. 1940

Darea în folosinţă a Catedralei

– 1953 – 1954

Executarea picturii de cǎtre fraţii Eugen şi Eremia Profeta

– 28 nov. 1954

Sfinţirea (tȃrnosirea) Catedralei

– 1956 – 1957

Construirea gardului Catedralei de către meșterul Iuliu Satmari, după planul artistului emerit Aurel Popp

– 1969

Prin grija preoților bisericii, Catedrala s-a împodobit cu iconostas, icoane, obiecte de cult şi mobilier nou

– 1993 – 2016

Sfântul lăcaş a fost înfrumusețat şi au fost executate lucrările de restaurare a picturii interioare, lucrǎri care au continuat ȋn perioada 2018-2019.

– Din anul 2000

Cu sprijinul Primăriei municipiului Satu Mare, Catedrala este luminată în exterior, iluminatul arhitectural fiind refǎcut ȋn ȋntregime ȋn anul 2019 din fondurile proprii ale bisericii.

– Nov. 2017 – Nov. 2019

A avut loc cea mai importantă reabilitare a edificiului de cult, în cadrul proiectului Restaurarea și reabilitarea catedralei ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, finantat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020. Proiectul a constat într-o serie de lucrări de protejare, conservare şi de punere în valoare a valenţelor arhitecturale ale acestui monument istoric, prin restaurarea şi reabilitarea faţadelor, soclului, înlocuirea învelitorii, restaurarea tâmplăriilor metalice şi a împrejmuirilor existente, refacerea unor instalaţii, construirea unui grup sanitar nou, cu facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi, înfiinţarea unui spaţiu muzeal pentru expunerea obiectelor din patrimoniul Catedralei cu valoare istorică şi artistică şi amenajarea peisagistică a curţii.

Arhitectură

Planul Catedralei a fost întocmit de cǎtre maestrul arhitect Ioan Liteanu din Bucureşti.
Biserica are un stil arhitectonic impunător, care îmbină armonios stilul bizantin cu cel brâncovenesc.
În exterior, biserica este încinsă cu un brâu median, în forma funiei împletite, respectând tradiția brâielor specifice arhitecturii bisericilor din lemn, funia împletită sau “funia vieții” simbolizând aspirația omului către transcendent, către Divinitate.

Pe latura vestică, în partea stângă, este amplasat turnul clopotniță, adăpostind 2 clopote, dintre care, cel mare a fost turnat în bronz, la Arad, în anul 1939, cântărind 1653 kg. Clopotul mare reprezintă „împlinirea dorinţei femeilor ortodoxe din Satu Mare, care l-au cumpărat şi au voit să fie cel mai mare clopot de la bisericile din oraş”.

Pictură

Pictura este executată în tehnică „tempera grasă” de fraţii Eugen şi Eremia Profeta din Bucureşti, între anii 1953-1954.

Eremia Profeta a contribuit la realizarea picturilor mai multor biserici, între care: picturile murale ale Bisericii ortodoxe din Mănășturu Românesc (1932, împreună cu fratele său Eugen Profeta), pictura Bisericii „Schimbarea la Față a Mântuitorului” situată în cimitirul Mănăstirii Văratec (1965), pictura Bisericii „Sfinții Impărați Constantin și Elena” – Bariera Vergului (1962-1964), pictura Catedralei ortodoxe din Arad (1966), precum și icoanele de pe catapeteasma Bisericii ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din Săbolciu.

Iconostasul este realizat în anul 1984 din lemn de brad, iar părţile ornamentale din lemn de tei sculptat.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

© 2019 Catedrala Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului”, Satu Mare