Tur Virtual

Cea mai exactă modalitate de a asigura conservarea și protejarea monumentelor și clădirilor istorice este reprezentată de scanarea 3D, o acțiune susținută la nivel european, în scopul realizării Bibliotecii digitale europene a patrimoniului. Acest demers este sprijinit și în România, prin intermediul Progamului Operational Regional 2014 – 2020, Prioritatea de Investitii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural. Scanarea 3D a fost realizată în cadrul proiectului “Restaurarea și reabilitarea Catedralei ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului” și oferă o copie fidelă, în format digital a monumentului.
Puteți fi parte integrantă intrun tur virtual al obiectivului de patrimoniu, având acces la imagini panoramice HD de 360° și la elemente artistice și arhitectonice de detaliu .

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

© 2019 Catedrala Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului”, Satu Mare